fbpx
  • 09/23/2020
  1. Home
  2. Reviews

Category: Signal Processors

Reviews
dB-Mark XCA+ Series ดิจิตอลครอสโอเวอร์

dB-Mark XCA+ Series ดิจิตอลครอสโอเวอร์

XCA26+ / XCA48+ ครอสโอเวอร์ 2 อินพุต 6 เอาต์พุต และ 4 อินพุต 8 เอาต์พุต ประมวลผลด้วย DSP 32-bit ความละเอียดที่ 24-bit/96kHz RT60 dB-Mark XCA+ Series ครอสโอเวอร์หรือ Digital Speaker Management คุณภาพอีกตัวที่น่าลอง ในตลาดเมืองไทยช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และบทความนี้จะแนะนำเฉพาะรุ่น XCA26+ และ XCA48+ หากย้อนไปก่อนหน้านี้เคยมี XCA Series…

Reviews
dB Mark DP26+ และ DP48+ ดิจิตอลครอสโอเวอร์

dB Mark DP26+ และ DP48+ ดิจิตอลครอสโอเวอร์

dB Mark DP26+: ดิจิตอลครอสโอเวอร์ 2 อินพุต 6 เอาต์พุต มีภาคคอนเวอเตอร์ 24-bit/96kHz ภาค DSP ประมวลผล 32-bit มี 30 user-program มีพาราเมทริก EQ 6 แบนด์ความถี่ dB Mark DP48+: ดิจิตอลครอสโอเวอร์ 4 อินพุต 8 เอาต์พุต ภาคฮาร์ดแวร์ภายในเหมือน DP26+ ทั้ง 2 รุ่นรองรับ Dynamic…

Installation
Review | Yamaha MRX7-D Signal Processor

Review | Yamaha MRX7-D Signal Processor

“MRX7-D เป็นโพรเซสเซอร์ที่ใช้ออกแบบเพื่อจัดการระบบเสียง เป็นได้ทั้งมิกเซอร์ เอฟเฟ็กต์ และครอสโอเวอร์ รันได้สูงสุด 64 แชนเนล” ปัจจุบันความต้องการระบบเสียงของห้องประชุมองค์กร สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ต่างๆ นับวันจะมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น Yamaha MRX7-D เป็นผลิตภัณฑ์โพรเซสเซอร์ที่อยู่ในกลุ่ม CIS (Commercial Installation Solutions) ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานติดตั้ง สามารถช่วยควบคุมระบบเสียงเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะในงานติดตั้งถาวร นั่นเพราะ MRX7-D มีสถาปัตยกรรมที่เอื้อให้ผู้ใช้สามารถออกแบบระบบฟังก์ชันได้อย่างอิสระ ผู้ออกแบบสามารถเขียนระบบเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้าแต่ละราย ในลักษณะจำเพาะเจาะจง หรือในสถานที่ที่แตกต่างกัน กล่าวคือแม้ลูกค้าแต่ละรายอาจมีโจทย์ที่ต่างกันก็ตาม แต่ผู้ออกแบบสามารถกำหนด MRX7-D ให้ทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ โดยการเชื่อมโยงคอมโพเน้นต์สำเร็จรูปเข้าหากัน แล้วทำการคอมไพล์ผ่านซอฟต์แวร์…